Prix Journée An
Taisei 4,185.00 -30.00 -0.71% 16.41%
Obayashi 970.00 -4.00 -0.41% 4.30%
Shimizu Corporation 744.00 -8.00 -1.06% -11.32%
Haseko 1,640.00 -5.00 -0.30% 7.68%
Kajima 1,447.00 -8.00 -0.55% -0.96%
Daiwa House 3,056.00 -8.00 -0.26% -20.00%
Sekisui House, 2,485.00 -1.00 -0.04% 3.69%
Tokyu Fudosan 784.00 -4.00 -0.51% 15.29%
Toto 4,780.00 -15.00 -0.31% -11.97%
Mitsui Fudosan 2,875.50 -22.00 -0.76% 8.10%
Mitsubishi Estate 1,956.50 0 0% 10.07%
Tokyo Tatemono 2,106.00 -16.00 -0.75% 17.72%
Sumitomo Realty & Development 3,462.00 -31.00 -0.89% -13.84%

Prix Journée An
JP225 27162 -168.47 -0.62% -10.21%